Noteikumi

ProMehanika interneta veikala

Vispārīgie noteikumi distances līgumam

Interneta veikala PROMEHANIKA.LV piedāvāto preču pārdošana notiek internetā izvietotas platformas starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

1. Noteikumos izmantotie jēdzieni

“PĀRDEVĒJS” – SIA “Promehanika” Reģistrācijas Nr. LV40003612312, Reģistrācijas adrese Kurzemes prospekts 164A, Rīga, LV-1029

“PIRCĒJS” var būt rīcībspējīga fiziska persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu vai juridiska persona.

“PUSES” – pircējs un pārdevējs abi kopā

 

2. Preces

2.1. Interneta veikalā pieejamiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Realitātē prece var atšķirties no attēlā redzamā.
2.2 Iepakojums var atšķirties no attēlos redzamā, ja prece attēlota ar iepakojumu.

2.3. Preču pieejamība norādīta pie katras preces atsevišķi. Jāņem vērā, ka vienlaicīgi var tikt veikti arī citi pasūtījumi, tad preču atlikumi var dinamiski mainīties.

2.4. Atsevišķām precēm var būt noteikts minimālais daudzums, pie norādītās cenas.

 

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs interneta veikalā www.promehanika.lv var pasūtīt preces sekojošos veidos:

3.1.1. tiešsaistē reģistrējoties un ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli;

3.1.2. nereģistrējoties tiešsaistē, norādot tikai kontaktinformāciju piegādes nodrošināšanai.

3.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka ir tiesīgs iegādāties Preces šajā interneta veikalā.

3.3. Pasūtot preci Pircējs var aktivizēt iespēju saņemt preci veikalā ar drošības koda autentifikāciju. Šajā gadījumā Pircējs ir atbildīgs par šī drošības koda neizpaušanu citām personām.

3.4. Distances līgums stājas spēkā pēc apstiprinājuma izsūtīšanas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

 

4. Personas datu apstrāde

4.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku, kurus iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

4.2. ProMehanika interneta veikala klientu datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar Pircēju, kā arī, lai varētu nodrošināt preču piegādi, pircēja identificēšanu u.tml.

 

5. Preces cena un apmaksa

5.1. Visas cenas www.Promehanika.lv vietnē precēm norādītas Eiro valūtā ar ietvertu spēkā esošo PVN likmi un bez piegādes izmaksām. Piegādes izmaksas norādītas katrai izvēlētai precei atsevišķi.

5.2. Apmaksa par precēm interneta veikalā iespējama ar kredītkarti vai bankas pārskaitījumu.
5.3. Samaksa tiek uzskatīta par paveiktu brīdī, kad visa pirkuma summa ir nonākusi Pārdevēja bankas kontā.

5.4. Ņemot vērā, ka interneta veikalā ir ļoti daudz preču un Pārdevējs dara visu iespējamo, lai katrai precei būtu pareiza cena un tehniskais raksturojums. Ja tomēr ir radusies nesakritība un preces cena atšķiras no norādītās vai preces apraksts ir kļūdains, tad Pārdevējs sazinoties ar Pircēju var anulēt pasūtījumu ar kļūdaino cenu vai tehnisko raksturojumu.

5.5. Atbilstoši Latvijas Republikas likumiem atsevišķām Precēm tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja Pircējs veicot pasūtījumu nemaksā no sava bankas konta.

 

6. Pircēja tiesības un saistības

6.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus promehanika.lv vietnē.

6.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu Noteikumos paredzētājā veidā un gadījumos.

6.3. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ atbilstoši Noteikumiem.

6.4. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas tiesību aktos.

6.5. Pircējam jāievēro šie noteikumi.

6.6. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītām precēm un tās jāpaņem Noteikumos norādītajā laikā – 5 darba dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas.
6.7. Pircējam jānorāda precīza preču piegādes adrese un kontaktinformācija. Ja piegādes informācija norādīta kļūdaini vai neprecīzi, tad par to ir atbildīgs Pircējs.

 

7. Pārdevēja tiesības un saistības

7.1. Pārdevējs piegādā pasūtītās preces noteiktajā veidā, vietā un  apstiprinātajā piegādes termiņā.

7.2. rdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja nav saņemta apmaksa Pārdevēja bankas kontā par precēm vai pakalpojumiem.
7.3. Pārdevējam ir
tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, bet tikai līdz rēķina izsūtīšanai Pircējam, mainīt preču cenas vai speciālo piedāvājumu noteikumus, kā arī tos atcelt.

7.4. Pārdevējs nenes atbildību par Līguma vai jebkādu saistību izpildes kavēšanu vai nepildīšanu, ja rodas apstākļi, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles. Par šādu apstākļu iestāšanos Pārdevējs informē Pircēju.

 

8. Informācija par pasūtījumu un datu aprite

8.1. Informācija par pasūtījuma statusu Pircējam tiek izsūtīta e-pastā uz norādīto adresi.
8.2. Promehanika.lv Interneta veikalā tiek piedāvātas tikai preces, kuras atrodas Pārdevēja noliktavā un līdz ar to preces pieejamība atkarīga no izvēlētā piegādes veida.
8.3. Pārdevējs var nosūtīt Pircējam rēķinus un preču pavadzīmes elektroniski. Tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga.

8.4. Interneta veikals patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja neizdodas sazināties ar klientu pa viņa noradīto tālruņa nummuru vai e-pastu.

 

 

 

9. Preču piegāde

9.1. Veicot pasūtījumu jāizvēlas viens no iespējamiem preču saņemšanas veidiem:
     - piegāde uz norādīto adresi ar Pircēja izvēlētu piegādes servisu;

     - saņemšana vienā no Promehanika veikaliem Latvijas teritorijā norādot vienu konkrētu veikalu (veikalu saraksts un adreses www.promehanika.lv)

9.2. Izvēloties saņemt preci veikalā, pircējs apņemas to paņemt 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

9.3. Saņemot preci veikalā Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (fiziskai personai) vai pilnvara (juridiskai personai) un personu apliecinošs dokuments.

9.4. Ja noformējot pasūtījumu norādīts, ka izmantosiet saņemšanas kodu, tad saņemšanai nepieciešams nosaukt šo kodu vai parādīt izdrukātu pasūtījuma apstiprinājumu ar drošības kodu.

9.5. Preču piegāde uz norādīto adresi tiek nodrošināta no izvēlētā kurjera dienesta puses un spēkā ir to izdotie piegādes noteikumi.

9.6. Preču daudzumu, iepakojumu un aprakstu Pircējs pārbauda saņemot preci no kurjera vai veikalā. Ja tiek konstatēta nesakritība vai bojāts iepakojums, Pircējam ir tiesības to nepieņemt, informējot par to Pārdevēju.

 

10. Preču atgriešana

10.1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces 14 dienu laikā no pirkuma brīža. Šajā laika periodā Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

10.2. Ja Pircējs ir izlēmis atgriezt vai apmainīt preci, tad Pircējs aizsūta Pārdevējam iesniegumu brīvā formā par preču atgriešanu vai apmaiņu, tāpat jānogādā Prece līdz pārdevējam. Iesniegumā jābūt informācijai par atgriežamo vai maināmo preci (Pirkuma dokumenta numurs, summa, preces nosaukums un kods). Saņemot šādu iesniegumu, Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, par iesnieguma saņemšanu.

10.3. Ja prece piegādāta ar kurjeru, tad prece ir jāatgriež centrālajā ProMehanika noliktavā. Ja prece ir saņemta kādā no ProMehānika veikaliem, tad tā jāatgriež saņemšanas vietā. Atsevišķi vienojoties ar veikala administrāciju preces atgriešana var būt arī jebkurš no ProMehanikas veikaliem Latvijas teritorijā.

10.4. Pārdevējs pēc preču un iesnieguma saņemšanas 14 dienu laikā atmaksā uz Pircēja norādītu bankas kontu Latvijas teritorijā preces vērtību (bez transporta izdevumiem), ja pieprasīta naudas atgriešana. Vai arī veic preces nomaiņu uz citu, par ko vienojas savstarpēji.

10.5. Pircēja atgrieztai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, tīrai un bez bojājumiem un bez lietošanas pazīmēm.

10.6. Ja Pircējs vēlas apmainīt preču komplektu, tad viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts. Tas nozīmē ka Pircējs tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 10.5. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

 

11. Preču kvalitāte un garantijas nosacījumi

11.1. Precei jāatbilsts kvalitātes rādītājiem, kas ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida ražotāja publiski sniegtajām ziņām.

11.2. Pircējs lietojot preces seko instrukcijām un izmanto tās paredzētiem mērķiem.

11.3. Par pretenzijām Pircējs vispirms informē Pārdevēju un sadarbojoties cenšas atrast risinājumu savstarpēji. Tikai ja neizdodas rast risinājumu Pircējs var vērsties valsts institūcijās.

11.4. Pretenzijas par preču kvalitāti risina saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

11.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

11.6. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv.

11.7. Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/

11.8. Garantijas laiks un nosacījumi atšķiras dažādām preču grupām un lietošanas mērķiem. Tie norādīti preču instrukcijā vai pavaddokumentos. Ja nav īpašas norādes spēkā ir likumā noteiktie garantijas termiņi.