Rekvizīti

SIA „Pro Mehanika”

Reģ. Nr.: LV 40003612312

Adrese: Kurzemes prospekts 164A, Rīga, LV-1029

Tel. +371 67808038

Fax. +371 67808036

e-pasts birojs@promehanika.lv

 

AS „Citadele banka”

Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Kods: PARXLV22

Konts: LV40PARX0019322130001

 

AS „Luminor bank”

Adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV62RIKO0000084987479

 

SIA „I un A Gultņi”

Reģ. Nr.: LV 40003160040

Adrese: Kurzemes prospekts 164A, Rīga, LV-1029

Tel. +371 67808038

Fax. +371 67808036

e-pasts birojs@iuna.lv

 

AS „Luminor bank”

Adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV68RIKO0002930356659

 

Paraksta tiesības:

Valdes loceklis Modris Čukurs

p.k. 140666-10029